Reklamiranje web prezentacije

Autor: 07.03.2018

Marketing je jedan od najbitnijih elemenata poslovanja i kao takav doprinosi prilivu novih klijenata i uspješnijem poslovanju kompanije. Bili mi toga svjesni ili ne, reklamiranje je svuda oko nas i od te se činjenice teško može pobjeći.

Reklamirati se, u modernom svijetu, može putem radija, televizije, časopisa, novina, bilboarda, postera, liftova i na brojne druge načine. Efikasno reklamiranje i uspješno kreirana reklama najbolji su način za povećanje zarade.

Jedan od bitnih, zapravo vjerovatno najbitniji marketing kanal novog vremena je svakako Internet. U teoriji, a u određenom smislu i u praksi, reklama na Internetu vam omogućava da kvalitetnije i bolje kontrolišete marketing troškove nego što je to bio slučaj sa nekim prethodnim mainstream medijima. Sve to, osim novca, štedi i vaše vrijeme. Nije sve savršeno ni u tom svijetu ali, ako ništa, mjerenje rezultata online marketinga je nešto lakše i preciznije nego u slučaju drugih medija.

Sama web prezentacija ne mora biti dovoljna da bude potpuno efikasna. Potreban je promet ljudi na prezentaciji te je potrebno, ako je ikako moguće, stvoriti i skupinu koja će svakodnevno posjećivati vašu web prezentaciju. Što je više posjetitelja to je i više potencijalnih klijenata, a svaki potencijalni klijent je i potencijalna zarada, ali je pored toga, svaki zadovoljan klijent možda i vaš zagovornik na prostoru do kojeg, inače, nikada ne biste stigli.

Kako povećati posjete prezentaciji?

Ostvariti promet na web prezentaciji je popriličan izazov. Postoji više načina koji mogu doprinjeti povećanju posjete. Jedan od njih je SEO(Search Engine Optimization), tehnika optimizacije web prezentacije za pretraživače kao što su Google, Yahoo ili Bing.

Optimizirati web prezentaciju znači pripremiti je na način da bude bolje rangirana na pretraživačima. Što je web prezentacija bolje rangirana veći je broj posjetitelja jer se prezentacija na listi rezultata pretraživanja u hijerarhiji pozicionira bliže vrhu. Dakle, primjenom SEO-a, prezentacija je vidljivija i lakše se pronalazi.

Pri optimizaciji treba obratiti pažnju na ključne riječi. Ključne riječi, fraze i termini iz određene oblasti za koju je vezana web prezentacija treba uzeti u obzir i koristiti na web prezentaciji i/ili u blogu. Ne mora ih biti previše ali ih treba biti svukuda po prezentaciji i trebaju biti što više u vezi sa pojmovima za koje očekujete da će ih vaši kupci tražiti. Npr. ako se bavite proizvodnjom aluminijumskih cijevi tekst o vašoj kompaniji ne treba zvučati npr ovako..."Naša kompanija osnovana je 1998. godine.", već je primjerenije da zvuči ovako..."1998. godine osnovali smo našu kompaniju sa namjerom da se bavimo proizvodnjom aluminjumskih cijevi kako bi...". Jedan od alata koji se može koristiti kako bi se olakšalo kreiranje sadržaja je Google Keyword Planner.

Sadržaji na web prezentaciji trebaju biti međusobno povezani, kvalitetni i jedinstveni. Samo takvi će doprinijeti boljoj posjeti.


Web prezentacija se može i reklamirati i to se u novije vrijeme radi pomoću Google Addwords PPC (pay per click) kampanje. Cilj je pojavljivanje web prezentacije na prvim stranicama pretraživača u obliku oglasa. Plaćaju se samo klikovi na oglas, a prikazivanje oglasa je besplatno. Tek nakon klika potencijalnog kupca na oglas, doći će do stvaranja troškova oglašavanja.

Blog je, također, jedan od načina da se reklamira web prezentacija. Tekstovi za blog bi trebali biti zanimljivi, edukativni i kvalitetni, da bi zadržali posjetitelje. To je, po nama, sigurno najbolji način jer vi o svom poslu znate najviše i najlakše ćete kreirati i prepoznati sadržaj koji vašim kupcima može biti zanimljiv.

Iako je PPC najpopularniji način reklamiranja, reklamiranje se može vršiti i putem affiliate marketinga i guest blogginga. Kao i prethodno, cilj je povećati broj posjetitelja na web prezentaciji. Guest blogging ili angažovanje popularnih blogera za pisanje tekstova o vama ili u vaše ime je sasvim korisna i efikasna praksa ali samo ako zaista imate bloggera čija je vjerna publika istovremeno i vaša ciljna skupina.

Nagradne igre na društvenim mrežama također mogu poboljšati posjetu na web prezentaciji i biti izuzetno korisne posebno ukoliko je nagrada nešto vrijedno, a za sudjelovanje nije potreban poseban napor. Moglo bi se reći da, ako imate široku mrežu pratitelja na socijalnim mrežama, ovaj način reklamiranja može da ne košta ništa, osim manjih troškova, npr. za kupone i slično.

Još jedan način reklamiranja, posebno na zapadu, privlači pažnju. To je reklamiranje web prezentacije u liftovima stambenih zgrada. Takva vrsta reklama bi trebala biti sažeta, jednostavna, sa efektnim naslovom i pozivom na akciju. Cilj ovakve reklame je da zainteresuje posmatrače i usmjeri ih na web prezentaciju gdje će dobiti više informacija i rješenja za svoje probleme. Kod nas se na sličan način koriste elektronski ali i drugi billboardi.

Konačno, možemo reći da marketing putem Interneta otvara dobar marketing kanal ili ako želite kanale, olakšava firmama praćenje uspješnosti njihovih prezentacija i osigurava relativno preciznu kontrolu troškova. Ono što u neku ruku nije dobro, to je činjenica da se online oglašavanje stalno mijenja i evoluira i da praćenje novih ideja i trendova zahtijeva ozbiljan napor i energiju.

Da li će web marketing kampanja biti uspješna zavisi od prodavača proizvoda i usluga i njihove prilagodljivosti stalnoj promjeni i rastu interneta.

Reklamiranje web prezentacije