Tipografija. Pravo slovo zlata vrijedi!

Autor: 26.09.2014

Tek odnedavno naše kompanije počele su uviđati snagu i vrijednost oblika slova i njihovog rasporeda i upotrebe kroz promotivne materijale. Da su na njih čekali, naši bi dizajneri bili među najzaostalijim na svijetu.

Srećom, iako za to nema mnogo razumijevanja, dizajneri u Sarajevu i Bosni i Hercegovini se ipak trude da postignu nemoguće, trude se da unatoč upornoj autodestruktivnoj snazi na strani klijenta, upotrijebe kvalitetnu i odgovarajuću vrstu slova i time postignu napredak u promociji.


Odabir prave vrste, oblika, veličine slova i slično, kod nas je u brojnim slučajevima pošao po zlu. Tako imamo ogromne kompanije koje su narastale u periodu nakon rata, a u kojima su očigledno radili ljudi sa instaliranim osnovnim setom „sjajnih" fontova (koji obično uz svoje programe isporučuju Microsoft, Adobe, Autodesk, Google i sl.) i fix idejom da znaju kako se dizajnira logotip, reklama ili web stranica.

O angažovanju nekoga koga bi se moglo nazvati profesionalcem, naravno, nikada nije ni bilo govora, jer najčešće je to radio „gazdin sin" u pauzi između odlaska na kafu i planiranja narednog avanturističkog pothvata. Ako gazda i nije imao sina, „tatamatu za to", „malog iz ulice", imao je neko od šefova ili direktora.

Kad tipografija jednom krene po zlu, iluzija je da se šteta koja je nastala lako može korigovati. Brojne su situacije kada je logotip, web stranica (site), promotivni plakat, afiša i slično upravo zbog izbora slova, njihovog rasporeda i međusobnog odnosa veličina, ispao puno lošiji nego što je mogao i trebao.

Po definiciji tipografija je umjetnost i tehnika aranžiranja slova. Iako postoje određena pravila, tipografija se ipak ponajviše oslanja na osjećaj i lične afinitete dizajnera i klijenta. Ipak, postoji mnoštvo osobina slova o kojima treba voditi računa među kojima je npr. njihova x-height (visina malog slova x kod bilo koje vrste fonta) od koje recimo ovisi da li će se dva različita fonta dobro uklapati po visini, leading ili prored koji bi obično trebao biti između 1.25% i 1.6%, tracking i kerning koji određuju međusobni odnos slova u riječi i sl. Postoji čitav niz drugih parametara o kojima čak ni ozbiljni profesionalci nikada nisu čuli ništa, poput aesc, aperture, apex, arm, ascender, baseline, bowl, beak, cap height, crossbar i slično.

Kako bi se barem minimizirale gore spomenute greške treba povesti računa o nekoliko stvari.

1. Odabir familije slova i odabir vrste unutar odabrane familije
Ovo treba napraviti tako da oblik i vrsta cijele familije i samog odabranog fonta dobro funkcioniraju sa zadatom temom. Npr. nikako nije preporučljivo iskoristiti pisana slova na web stranici koja se bavi tehnikom ili koristiti neku krutu formu slova za bilboard o djeci. Dakle, to što se vama lično dopadaju ili ne dopadaju određeni oblici slova ne znači da na bazi toga trebate donijeti odluku. Odluka o izboru Fonta definitivno se donosi glavom, a ne srcem.


2. Font za logotip
Prethodno rečeno IZNIMNO je važno kod izbora slova za logotip. Logotip je nešto što se u našoj kulturi jako teško i rijetko mijenja. Takav pristup je prije neispravan nego ispravan o čemu smo govorili ranije, ali tako je kako je. Nezgodno bi u ovom kontekstu bilo navoditi primjere iz Bosne i Hercegovine pa sam sve učinio da u svijetu nađem gore ili barem slične primjere. Nisam uspio, BiH je definitivno šampion neuspješnih i strašno loše dizajniranih logotipa.

3. Odabir fonta koji sadrži sve potrebne karaktere
Budući da smo mi slavenski narod, mi moramo voditi računa o tome da naš odabrani font ima sve potrebne karaktere poput č, ž, š i slično. Često se dogodi da se web site dizajnira na engleskom jeziku ali se poslije odabir fontova pokaže pogrešnim obzirom na naš jezik ili potrebu da font bude prikazan na, recimo, ćirilici.

4. Boja i veličine
Također treba povesti računa o veličini slova i njihovoj boji. Kod dizajna za novine ili reklamne materijale, odnos naslova, rečenice ili rečenica koje predstavlja najavu članka i samog teksta članka od posebnog je značaja. Veličinom se praktično usmjerava pažnja na određeni dio teksta.
Tako je i na džambo plakatima s tim da je tu količina teksta znatno manja. Nasuprot tome web stranice imaju osobinu da pružaju veliku količinu informacija pa je od ogromnog značaja pogoditi pravi omjer i boju. Boja teksta posjetioca stranice može umoriti ili odmoriti. Nauka u osnovi insistira na upotrebi crno bijele kombinacije sa nijansama sive za sve duže i veće tekstove. Pokazalo se da je to najčitljivija kombinacija, mada ovo, vrlo često nije moguće primjeniti. Stoga, pozadina stranice treba biti blaga nijansa neke boje (ako već nije moguće da bude bijela), dok bi slova, logično, morala biti tamnija pri čemu kontrast ne smije biti preveliki.

5. Razmak između redova
Veoma često je tekst nabijen i kao takav težak za čitanje. Razmak između redova po defaultu je postavljen na 120% pri čemu ovakav razmak ni izbliza nije dovoljan. Praktično, postoji tendencija da se redovi razmaknu što je moguće više pri čemu kod nekih fontova taj razmak dostiže i 1,8 visine reda tj, razmak je 180%. Uobičajeno je, za web stranice npr., redove razmaknuti od 140-160%

6. Poravnanje
Jedna od velikih boljki naših ljudi je tvrdoglavo insistiranje na justify poravnanju kod kojeg su obje strane teksta poravnate podjednako. Ovo i jeste ispravno u dobrom broju slučajeva, međutim, sasvim sigurno je da je lijevo poravnanje ili centrirano poravnanje teksta mnogo prihvatljivije i bolje kod naslova, uvodnih tekstova, kratkih tekstova i slično. Činjenica je da je justify poravnanje veoma zamorno i teško za pratiti ukoliko razmak između redova nije postavljen na odgovarajući način.

Uzevši sve prethodno u obzir i ako u jednačinu uključimo i brojne druge parametre i osobine fontova koje uopšte nismo ni spomenuli, nameće se sasvim jednostavan zaključak. Za Boga milog angažujte profesionalce da vam rade dizajn, posebno dizajn logotipa, jer će vam tih nekoliko stotina ili čak hiljada maraka (ako budete radili kompletnu knjigu standarda) uštediti ogromnu blamažu i kasnije troškove koji su nemjerljivo veći, a spasiće vas i od sasvim izvjesnog gubitnka povjerenja kupaca u vas i vaše proizvode ili usluge.
Tipografija. Pravo slovo zlata vrijedi!