Cilj vaše web prezentacije je?

Autor: 16.02.2018

Koji je glavni cilj vaše web prezentacije? Kakve rezultate želite da ona postigne?

To su osnovna pitanja na koja se trebate fokusirati kad želite za svoju kompaniju ili organizaciju napraviti web stranicu. Većina kompanija web prezentaciju koristi da ojača i promovira svoj brend, proda proizvod ili izgradi svoju bazu klijenata. Neki se, mada su uglavnom dosta rijetki, fokusiraju isključivo na prenos informacija. Dakle, postoje značajne razlike i vi morate razmisliti o vašem mjestu i onome što želite postići.

Ako imate više ciljeva, odredite prioritete.

Vjerovatno je najčešći cilj web prezentacije koji kompanije postavljaju pred sebe pružanje informacija o proizvodu ili usluzi. Također, Internet je idealan medij za komunikaciju i unapređenje  odnosa sa klijentima, a prezentacija može drastično smanjiti troškove korisničkog servisa i biti vrijedan resurs za klijente i njihove probleme.

Prodaja proizvoda ili usluga online je način kako mnogi ostvaruju profit, a web stranica je zapravo virtualno prodajno mjesto koje radi 24 sata sedam dana u sedmici.

Pored klasične prodaje mnoge se kompanije oslanjaju i na affilliate marketing ili predprodaju tuđih proizvoda ili usluga što je u poslednje vrijeme također vrlo popularan način zarade online. Vlasnik takve kompanije ostvaruje zaradu (proviziju) upućujući posjetioce na drugu stranicu koja prodaje proizvod ili uslugu.


Dakle, niko ne može znati bolje od vas šta vi želite od vaše web prezentacije. Nabrojano predstavlja samo neke od mogućnosti koje postoje u tom virtuelnom prostoru, ali nikako ne treba smatrati da izvan toga ne postoji ništa.

Definišite ciljeve prije izrade web stranice.

Bez definisanog cilja nije pametno pristupiti razvoju jer dizajn prezentacije zavisi od sadržaja i prilagođava se sadržaju.

Sadržaj definiše i određene funkcionalnosti koje je potrebno omogućiti. Web stranica treba da bude prilagođena klijentu, njegovim željama, potrebama i zahtjevima pa se može uzeti kao pravilo da je prije izrade treba prikupiti što više informacija od  vaših klijenata kako bi nova web stranica ispunila upravo njihova očekivanja.
Internet prezentacija predstavlja vas i puno govori o vama.

Kada znate koji je njen cilj, znaćete i kako prezentacija treba da izgleda, da li vam je potreban blog ili se morate fokusirati na vizuelne efekte, animacije i slično.

Razmislite, koja je vaša ciljana publika, na kojim će se ključnim riječima graditi vaš sadržaj? Sve su to pitanja na koja možete odgovoriti ako znate cilj. Šta tačno želite od vaše web stranice najbolje ćete znati vi sami.


Cilj vaše web prezentacije je?