Da li se stvarno isplati imati server na cloud-u?

Autor: 30.04.2014

Ovo me je nedavno pitao prijatelj, nakon što je prosurfao nekoliko ozbiljnih ponuđača servera na cloud platformi. Rekao mi je da mu se u početku činilo kao stvarno jeftino rješenje, ali kada je uračunao cijene bandwidth-a počeo se premišljati. U suštini, većina dedicated ili virtual rješenja uključuju prilično veliki bandwidth za prihvatljivu cijenu, pa se moj prijatelj premišlja šta bi bio razlog zbog kojeg bi se neko radije odlučio za cloud nego za druge vrste hostinga?

 
Ja, naravno, ne mogu dati univerzalan odgovor, ali mogu iznijeti svoja iskustva i razloge za migriranje dijela naših fizičkih, kolociranih servera na cloud rješenja.
 
Za lakše razumijevanje daću par informacija o tome čime se bavimo i sa kavim izazovima se svakodnevno susrećemo. U poslu sa web dizajnom i razvojem web sadržaja DWS (Đikić d.o.o.) je od 1996. godine i kao integralni dio naših usluga, u skoro svim slučajevima obezbjeđujemo i hosting. Tokom svih ovih godina imali smo svega par neugodnih situacija sa svojim klijentima, ali su one uvijek bile izazvane problemima sa infrastrukturom, odnosno hosting resursima. Apsolutno nikada nismo imali probleme vezane za naš rad, bilo da se radilo o razvoju web aplikacija, klasičnom web dizajnu, izradi web prezentacije ili izradi web sadržaja bilo koje vrste.
 
Nakon što smo istražili različita rješenja (i različite davaoce usluga za svako od tih rješenja) odlučili smo se za cloud rješenje (cloud server instances) i ovo su naši razlozi:
 
Hardverska stabilnost - za razliku od dedicated servera, cloud serveri (ili pravilnije cloud instance) nisu hostirani na jednoj fizičkoj mašini, nego na takozvanoj serverskoj farmi (veliki broj servera koji su fizički povezani i rade zajedno kao jedan veliki sistem), što ih čini izuzetno otpornim na hardverske greške. Kada se desi hardverski kvar na fizičkom serveru, server je izvan pogona sve dok vi (ili neko drugi za vas) ne otkloni grešku, odnosno ne popravi pokvareni dio. Sa druge strane kada se pokvari hardver na kojem se "vrti" vaša cloud instanca, sam sistem cloud-a se pobrine da se vaša instanca automatski pokrene na nekom drugom dijelu serverske farme. Većina sistema (govorim o ozbiljnim firmama sa velikim serverskim farmama na više lokacija u svijetu) su dizajnirani tako da izdrže višestruke istovremene ispade na hardverskom nivou, uključujući procesor, sistem za čuvanje podataka, mrežu i napajanje.
 


Višestruko čuvanje podataka - vaš server (odnosno "disk image" vašeg servera) u svakom je momentu snimljen na više lokacija na farmi unutar sistema za čuvanje podataka (storage) koji raspolaže sa uistinu ogromnim kapacitetima dostupnim u svakom momentu. Ovakav način pohrane podataka osigurava da će vaša instanca (vaš server na cloud-u) biti dostupna bez prekida čak i u slučaju višestukih ispada fizičkih hard diskova. Također, većina cloud sistema imaju vrlo jednostavne sisteme za stvaranje sigurnosnih kopija koje vaše podatke pohranjuju na sigurnu lokaciju bez opterečenja vašeg procesora ili hard diska.
 
Brzina - ovo je u potpunosti bazirano na mom ličnom iskustvu i prihvatam da su drugi mogli imati drugačija iskustva, ali svi naši porgrami i skripte rade mnogo brže na cloud instanci nego na fizičkoj mašini istih karakteristika (procesori/memorija/mreža). Također, raspoloživa brzina konekcije je tolika da ćete je možda htjeti ograničiti radi troškova "odlaznog" bandwidth-a.
 
Jednostavnost dodavanja novih resursa - jedan od najneugodnijih redovnih zadataka na održavanju fizičkih servera je proširenje/poboljšanje resursa kojima server raspolaže (procesor,diskovi,memorija). U stvari, u našem slučaju, to je značilo migriranje svih podataka na novu mašinu sa novijim, boljim i naprednijim harverom svake dvije do tri godine. Prema mom iskustvu, ne postoji način da sebe pripremite na sve moguće frustrirajuće greške, nekompatibilnosti i ostale "sitnice" koje od svake te migracije prave noćnu moru. Sa cloud instancom, poboljšavanje performansi servera i dodavanje novih resursa svodi se na popunjavanje online formulara, što omogućava započinjanje sa malim serverom skromnih resursa koji ćete poboljšavati i proširivati prema stvarnim potrebama, dinamikom koja vama odgovara, i na taj način u potpunosti kontrolisati troškove.
 
Na kraju, ne tvrdim da je korištenje cloud instanci najbolje i najjeftinije rješenje svih vaših potreba za serverskim resursima, ali stojim čvrsto na stanovištu da korištenje cloud-a ima značajne prednosti u odnosu na fizičke servere i da je u nekim situacijama jedino prihvatljivo rješenje, a nekad i jedino rješenje koje radi.

Da li se stvarno isplati imati server na cloud-u?