Informacijska grafika (infografika)

Autor: 04.05.2018

Infografika je vizuelna prezentacija informacija, podataka i znanja. Koristi se za brz i jasan prenos  informacija. Infografika je, što se tiče popularnosti, uvijek na vrhu.


Zašto je popularna infografika?

Svijet današnjice ne možemo zamisliti bez informacijske grafike. Ona se nalazi svuda oko nas. Pomaže nam da nam olakša svakodnevnicu, pružajući nam rješenje problema na vizuelnom jeziku.

Ako uzmeno u obzir da je danas sve manje ljudi koji vole čitati knjige, što nije pohvalno, ali se nameće sa novim načinom života, lako je zaključiti zašto infografika ima toliku popularnost. Knjige su zamijenili e-book reader i tableti. Rijetko  možete vidjeti nekoga u parku, na klupi da čita novine ili neki magazin. Novine i portale su zamijenile objave na društvenim mrežama. Svima je lakše doći do informacija tim putem, jer je jednostavniji, brži i zanimljiviji.

Ljudi više vole da gledaju fotografije i slike nego da čitaju tekstove, što ne čudi, jer su ljudi ipak, vizuelna bića.

Prva infografika datira od davnina. Naši preci su kreirali prvu infografiku oslikavajući zidove pećina. Kasnije su koristili simbole u klinastom pismu i hijeroglifima. Potom su infografiku koristili za prikaz geografske karte. 1626. godine Christopher Scheiner je objavio knjigu „Rosa Ursina sive Sol" i u njoj koristio infografike, serije slika za prikaz rotacije Sunca.


 
1786. godine Willam Olayfoir je u svojoj knjizi „The commercial and political Atlas" koristio statističke podatke za prikaz ekonomije u Engleskoj u 18. stoljeću. Za prikaz je koristio  šeme i histograme.

James Joseph Sylvester je uveo pojam „graf" 1878. godine, i kroz dijagrame prikazao odnose među hemijskim vezama i matematičkim zakonima. To su bili prvi matematički grafovi.

1936. godine Otto Neurath je uveo sistem piktografa za koji je htio da funkcioniše kao međunarodni vizuelni jezik.
Na Olimpijadi u Munchenu 1972. godine, je Otl Aicher uveo je nove piktografe, a stick figure se počinju više koristiti u javnim natpisima. Iste godine je u u svemir lansirana Pioneer 10 sonda, sa Pioneer Plaque, tj. plaketom sa crtežima informacijske grafike. To je bila „poruka u boci", koju su dizajnirali Frank Drake i Carl Sagan. Poruka je namjenjena vanzemaljcima, a prikazuje čovjeka i ženu koji stoje ispred siluete sonde.

I znakovi pored puta su minijaturne infografike koje nešto poručuju.

Najjednostavnija forma infografike je forma pite (piechart), efikasnija je od tabele sa brojevima, njom se lakše saopštava procenat nečega i ljudi je bolje prihvaćaju.

40% ljudi bolje reaguje na vizueli sadržaj, nego na tekstualni. Prema statističkim podacima, oni koji objavljuju infografike, u svom mediju, bilježe 12% veći promet od ostalih.

Informacijski dizajn je blizak infografici, odnosno može se reći da je infografika disciplina unutar informacijskog dizajna.


Prednost infografike je jednostavnost, što znači da je vizuelni sadržaj pristupačan za posjetitelja. Infografika govori koristeći jednostavne slike, i zato je privlačna ljudima i laka za čitanje. Ljudi vole dijeliti vizuelne objave više od teksta i zato su im društvene mreže zanimljive. Objava se lako postavlja, što je još jedan plus za korisnike.

Infografika doprinosi i boljoj poziciji na pretraživačima te prepoznatljivosti brenda.

Nije lako napraviti infografiku, iza stvari koje se čine jednostavnim, stoji puno više posla i truda. Infografika je komunikacijski alat u formi slike i kreira se, prvenstveno, za web okruženja. Kroz interesantan dizajn ilustruje riječi, brojeve, i sve druge podatke vezane za određenu temu.

Postoje mnogi alati za izradu infografike (Infogram, Venngage, Piktochart, Visual.ly, Many Eyes, ICharts, Timeline JS, InFotoFree...).

Prije nego što počnete praviti infografiku, odlučite kakvu ćete infografiku praviti, da li brend ili editor. Brend liči na vizuelna saopštenja za javnost, to je saopštenje o novom proizvodu, usluzi ili nekom događaju. Editorial infografike je kao pričanje priče. Koristi se za predstavljanje istraživanja i pravljenje poređenja. Ne zaboravite da se naziv kompanije stavlja na dno.

Svaka infografika mora imati poruku i treba je definisati za ciljanu grupu. Detalji o kojima je potrebno voditi računa su tehnički detalji, format, veličina i struktura. Bitno je prikupiti što više podataka da bi bilo jednostavnije i lakše ispričati priču. Dakle, priča je bitna i ne bi trebala biti duža od dvije stranice. Isto tako, nije dovoljno da nešto bude šareno da bi bilo dobro i efikasno. Bitan je sadržaj koji ne bi trebao da bude dosadan. Infografika je pogodna i za online, i za ofline medije.

Nije jednostavno napraviti dobru infografiju. Nije lako u tri rečenice, prikazati nešto što zahtijeva tri stranice teksta. Infografika je informacija koju je teško objasniti riječima, pa se objašnjava vizulenim znakovima.

Poznatu tvrdnju da slika govori 1000 riječi, možemo  u slučaju infografike proširiti  pa reći da infografika govori 1001 riječ.
Informacijska grafika (infografika)