Naslovna fotografija, pola web sajta...

Autor: 27.05.2014

Vjerovatno najčešća i najviše puta ponovljena greška u eksploataciji web prezentacija je potpuno ignorisanje fotografije kao nosivog elementa dizajna internet prezentacije i uopšte ključnog vizuelnog elementa pri plasiranju informacija. Svojim klijentima često skrećemo pažnju da mogu imati perfektan dizajn ali ukoliko on nije praćen kvalitetnim i dobro osmišljenim fotografijama, izgubit će na kvaliteti i samim tim bez sumnje neće postići rezultate koji se očekuju.

Šta treba znati o fotografiji i koje su najčešće greške koje smo primjetili?

Fotografija je nauka za sebe. Možete imati najbolji profesionalni DSLR aparat sa objektivom koji košta hiljade maraka, deset različitih filtera i ipak ne postoji garancija da ćete ikada, u svom životu, uslikati i jednu jedinu fotografiju koja bi mogla biti smatrana vrhunskom, profesionalnom fotografijom. Zašto?

Činjenica je da je fotografija dijelom zanat kao i svaki drugi ali je ona istovremeno i umjetnost kao i svaka druga. Teško da možete biti i dobar inžinjer i dobar umjetnik. Nije nemoguće ali kao što svaki ozbiljan posao traži iskustvo i znanje i fotografiju treba poznavati i razumjeti. Ovo je posebno bitno kada se govori o komercijalnoj eksploataciji fotografije.

„Balkanizirana" poslovna fotografija u pravilu teži da prikaže što više. Nagledali smo se beskorisnog „širokog plana" i gotovo uvijek smo od ljudi dobijali objašnjenje da oni žele da prikažu veličinu, slobodu, ozbiljnost i slično. Valjda se zato ove „malene" „neozbiljne" svjetske kompanije, poput Nike-a, McDonaldsa, BMW-a i sličnih uvijek fokusiraju na detalj pa ćete vidjeti da čak i kada svoja vozila slikaju u prostoru fokus fotografije je uvijek na tačno određenom elementu. Ostatak fotografije uhvaćen je tako da samo potencira predmet prodaje.


Na fotografijama velikih kompanija vidjećete velike hamburgere, patike ili automobile okružene bijelim, crnim, sivim ili drugim neutralnim pozadinama, a ako je slika rađena negdje u prirodi onda je riječ o dinamičnoj slici sa barem 40-60% prostora u kojem se fokusira predmet prodaje dok je ostatak slike objašnjen nekom marketing porukom, sadržajem web stranice i slično...Kod postojećih fotografija, nimalo zanemariva pojava je i neobično veliki ego osobe koja je uslikala predmetnu fotografiju kao i nespremnost da se razumije pojam kompozicije, fokusa i prostora.

Fotografije koje dobijamo često prikazuju suviše elemenata pa ih je veoma teško propratiti marketinškim porukama.

Fotografije su često potpuno mrtve, tj bez ikakve dinamike i ikakvog pokreta. Da se razumijemo, slika ne mora imati ljude na sebi niti je neophodno da ona prikazuje stvarni pokret ali ona nikada ne smije biti dosadna i u njoj se mora „osjetiti" pokret i smisao.

Kod fotografija eksterijera posebno je veliki problem tzv „pregoreno nebo". To su one slike kod kojih izgleda kao da nema neba jer je ono gotovo bijelo zbog niza faktora od kojih je najvažniji položaj i odnos leće i sunca.

Postoji još mnogo grešaka koje prate profesionalnu fotografiju u Bosni i Hercegovini. Iako sami nismo profesionalci kad je u pitanju fotografija, veoma dobro znamo šta je sa stanovišta upotrebe fotografije pogubno i zbog čega ona, na žalost, postaje neupotrebljiva. Da bi bila korisna fotografija mora biti precizna i jednostavna, mora pričati jasnu priču i treba potpuno pratiti sadržaj uz koji je prezentirana. U suprotnom je realno moguće da će kvalitet vaše prezentacije znatno opasti i ona s vremenom umjesto pozitivnog može postići negativan efekat.


Naslovna fotografija, pola web sajta...