Slogan – poruka za svakog

Autor: 29.03.2018

Kada je riječ o sloganu, svaki slogan priča svoju priču. Neki slogani su ozbiljni i podsticajni, u sebi imaju pobjedonosni poklič, dok su drugi umjereni, poučni, dubokoumni i filozofski nastrojeni. Najviše se zapamte oni koji su jednostavni, pristupačni širokoj narodnoj masi i koji u sebi imaju dozu humora.
Slogan je, inače, krilatica, fraza ili kratki skup riječi koje se koriste u komercijalne ili političke svrhe.

Predsjednik USA Donald Tramp je izjavio, na mitingu u Pensilvaniji, da ima novi slogan za predsjedničke izbore 2020. godine. Novi slogan glasi, „Sačuvajmo Ameriku velikom".  Ovim sloganom Donald Tramp želi privući što veći broj glasača i zadržati nove, igrajući na kartu patriotizma. Da li će ovaj slogan postići svoj cilj, vidjeće se 2020. godine.
Cilj svakog slogana je da bude zapamćen čestim ponavljanjem i da se veže za ono što predstavlja. Njegov osnovni zadatak je da proda što više proizvoda i ostvari što veći profit.

Svakodnevno smo okruženi reklamama i različitim sloganima, od novina, uličnih i online reklama. Neke nam se usijeku u pamćenje, a neke i ne primjetimo. Mali je broj onih koje zapamtimo i koje prepričavamo u svakodnevnom razgovoru.

Da bi slogan bio dobar potrebno je da ispunjava neke uslove, treba da sadrži svrhu proizvoda ili usluge, da se izdvaja iz mase slogana koji zatrpavaju tržište, da bude jednostavan, tj. da koristi kratke riječi i fraze, da bude ispričan jezikom koji razumiju svi i da izazove pozitivne emocije i privuče pažnju. Ljudi većinu stvari rade srcem. Obično takvi slogani nadžive svoj proizvod.

Slogan kao krilatica koji predstavlja suštinu brenda je i najteže smisliti, jer je najteže u malo riječi reći puno. Kodak je u marketing kampanji recimo koristio slogan „Kodak - Share moments. Share life." upravo u periodu u kojem je na krilima evolucije socijalnih mreža uspio u jednom kratkom sloganu objediniti novi trend i suštinu svog poslovanja. Slogan, dakle, ima pravu vrijednost kada ima odziv u ušima i onih koji su najmanje zainteresovani. Suština je da se u par riječi na zanimljiv način predstavi smisao, odnosno prenese poruka i zainteresuje nekoga.

U kapitalističkom sistemu se mogu prodati i loši proizvodi ako je naziv proizvoda i njegov slogan kvalitetan. To svakako nije dobro ali svjedoči o snazi marketinga i pravilno obavljenog posla u tom smislu.

Možda je lakše shvatiti pojam slogana ako se vratimo na njegovu definiciju. Termin USP (Unique Selling Proposition) ili jedinstveni prodajni prijedlog, otkriva pravi smisao slogana. Ponuda u sloganu mora da bude jedinstvena i različita od konkuretskih, mora da izazove želju i proizvede akciju.

Dobar slogan zahtjeva veliki kreativan rad, on mora da prati vrijeme u kome nastaje i opstaje noseći razumljivu poruku. Recimo da je tajna pobjedničke reklamne kampanje u velikom sloganu.
Definitivno se može zaključiti da kvalitetan slogan mora biti dobro prihvaćen i glavni motivator za ostvarivanje konačnog cilja.

Donosimo nekoliko slogana koji će vas nasmijati i uljepšati vam dan.

U izlogu jedne optičarske radnje u Čikagu piše, „Ako ne vidite ono što želite, došli ste na pravo mjesto", dok na ulazu jednog krematorijuma stoji zapisano, „Odavde nema izlaza".

Muževi će možda najbolje razumjeti slijedeći slogan: „I have PMS and a handgun. Any Questions?"

Slogan – poruka za svakog